Σύνοψη Έργου

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα δημιουργηθεί μια e-health πλατφόρμα φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων διαφόρων τύπων (φαρμάκων μεταξύ τους, φαρμάκων με τροφές, με αλκοόλ ή με φυτικά προϊόντα), για ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ). Οι πληροφορίες για τις φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις προέρχονται από ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες φαρμάκων. Επίσης, η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την καταγραφή ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και ευρημάτων σχετικά με συγκεκριμένους πολυμορφισμούς γονιδίων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό και τη δράση των φαρμάκων. Στόχος της πλατφόρμας είναι η ολιστική προσέγγιση του ασθενούς και την εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή, συνδυάζοντας την επιστήμη της πληροφορικής και την τεχνολογία με την ιατρική.

Η καινοτομία του έργου έρχεται να καλύψει την εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ, συνδυάζοντας την ψηφιακή τεχνολογία με την γονιδιακή πληροφορία δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν ορθολογικότερες και ουσιαστικότερες κλινικές αποφάσεις. Το έργο αναμένεται  να επεκτείνει την ψηφιακή απεικόνιση ιατρικών στοιχείων, που αποτελεί σήμερα αδήριτη ανάγκη του υγειονομικού συστήματος, και ταυτόχρονα θα υπηρετήσει το στόχο της εξατομικευμένης ιατρικής και της πλήρως ενημερωμένης κλινικής απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο θα συμβάλλει στη διεύρυνση της επίγνωσης του ρόλου και της χρησιμότητας των γονιδιακών πολυμορφισμών και γενικότερα της φαρμακογενετικής στις φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.

Στην έρευνα που θα πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΕΛΚΕ, σε συνεργασία με Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής και την Νεφρολογική Κλινική του  Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) θα συμμετάσχουν 150 ασθενείς με ΧΝΝ όλων των σταδίων (στάδια 1-5 προ-αιμοκάθαρσης, υπό εξωνεφρική κάθαρση, νεφρική μεταμόσχευση), εκ των οποίων σε 60 ασθενείς θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά εξετάσεις (αίματος και ούρων) και ειδικών γονιδιακών πολυμορφισμών (εξετάσεις φαρμακογενετικής).

Οι στόχοι του Έργου είναι οι παρακάτω:

–  Διερεύνηση των γονιδιακών πολυμορφισμών διαφόρων πρωτεϊνών, οι οποίες εμπλέκονται στο μεταβολισμό (ένζυμα), στη μεταφορά (πρωτεΐνες μεταφοράς, δίαυλοι) και στη δράση (υποδοχείς, δίαυλοι ιόντων) φαρμάκων, όπου μπορούν στο δεδομένο ασθενή να αυξήσουν τον κίνδυνο να εμφανίσει μια ανεπιθύμητη ενέργεια, αλλεργίες, μια τροφική δυσανεξία ή να τροποποιήσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

–  Ορθολογικότερη και πιο στοχευμένη χρήση των φαρμάκων ανά ασθενή, ελαχιστοποιώντας πιθανές επιπλοκές της θεραπείας λόγω παράλληλης λήψης πολλών φαρμάκων, και κατ’ επέκταση βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΝΝ

–  Μέγιστη δυνατή βιο-διαθεσιμότητα του φαρμακευτικού σκευάσματος ανά ασθενή, πάντα με γνώμονα την παρουσία ή μη γονιδιακών πολυμορφισμών σε κύριες πρωτεΐνες που συσχετίζονται με το μεταβολισμό φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη

–  Μείωση της πολυφαρμακίας λόγω της συννοσηρότητες στους ΧΝΝ ασθενείς ενώ παράλληλα υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της δοσολογίας των σκευασμάτων, λόγω μειωμένης νεφρικής κάθαρσης

–  Εξοικονόμηση χρόνου για τους επαγγελματίες υγείας και μείωση των δαπανών για φαρμακευτική αγωγή και εξοικονόμηση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Skip to content