Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – ΕΛΚΕ

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της Νεφρολογικής Κλινικής εστιάζεται στους εξής τομείς: παράγοντες κινδύνου εξέλιξης χρόνιας νεφρικής νόσου, παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στους ασθενείς με ΧΝΝ (οξειδωτικό στρες, απόπτωση, φλεγμονή), αρτηριακή υπέρταση, ποιότητα ζωής και παρακολούθησης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ασθενών με ΧΝΝ.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας η Νεφρολογική Κλινική συμμετέχει σε πολυκεντρικές, εθνικές – διεθνείς μελέτες. Ως αντικείμενο καθημερινής δραστηριότητας έχει τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία ασθενών με οξεία και χρόνια νεφρική νόσο, την αντιμετώπιση των επιπλοκών τους, την κατάλληλη προετοιμασία των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο για την έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης ή διενέργεια νεφρικής μεταμόσχευσης, τη διενέργεια εξωνεφρικής κάθαρσης στους ασθενείς με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου (Αιμοκάθαρση με Τεχνητό Νεφρό και Περιτοναϊκή Κάθαρση) και την παρακολούθηση των ληπτών νεφρικού μοσχεύματος.

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας συνεργάζεται στενά τόσα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικά χρηματοδοτούμενων έργων όσο και ερευνητικά με ερευνητικούς φορείς και νοσοκομεία της Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια 5 χρόνια έχει εκπονήσει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στις οποίες συνεργάστηκε με: το Παν Νος/μειο Ιωαννίνων, το Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Φιλιατών και το Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μέσα από τις συνεργασία αυτές το Εργαστήριο Φυσιολογίας έχει αποκτήσει βαθιά εμπειρία στην στρατολόγηση, συλλογή και διαχείριση στοιχείων από τους ασθενείς, ανάλυση δειγμάτων και επεξεργασία δεδομένων καθώς και στη συγγραφή και παραγωγή δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων και poster συνεδρίων.

Skip to content