Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα ιατρικά αρχεία παραμένουν σε έντυπη μορφή στην πλειονότητα των χωρών και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακόμη και οι πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες έχουν απλώς καταφέρει να ψηφιοποιήσουν τα αρχεία τους. Η εξατομικευμένη ιατρική, με την έννοια κυρίως της εξατομίκευσης στη θεραπεία και στη διάγνωση, αποτελεί σήμερα το επίκεντρο και το στόχο πολλών σημαντικών πρωτοβουλιών ανά την υφήλιο. Συγκεκριμένα, η ανάγκη για εξατομικευμένη θεραπεία προκύπτει από τη μεγάλη γενετική ετερογένεια και βασίζεται στη γνώση ότι η παρουσία της επηρεάζει αποφασιστικά τη δραστικότητα, τις παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων στον κάθε ασθενή.

Για τους επαγγελματίες υγείας, η διαχείριση του τεράστιου αυτού όγκου πληροφοριών αποτελεί μια πραγματική πρόκληση. Ένα σύστημα υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων θα αποτελούσε γι’ αυτούς ένα πράγματι πολύ χρήσιμο εργαλείο, ιδίως στις πολυσύνθετες περιπτώσεις. Υπάρχει, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη ταχείας μετάβασης στην εποχή του «Ψηφιακού Ασθενούς», δηλαδή στην εποχή με όλη την πληροφορία άμεσα προσβάσιμη και πλήρως ενημερωμένη ως προς τα στοιχεία του ασθενή. Ένα σύστημα με ισχυρό υπόβαθρο, το οποίο θα συλλέγει πολλές πληροφορίες ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα (geo tagged) ενός συγκεκριμένου ασθενή, όπως του ιατρικού ιστορικού, των συνταγογραφήσεων και των περιβαλλοντικών συνθηκών, αποτελεί το πρώτο βήμα για μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην ιατρική. Σε συνδυασμό με τη γονιδιακή πληροφορία ένα τέτοιο σύστημα θα επιτρέψει ουσιαστική στήριξη στη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Το παρόν έργο αναμένεται να επεκτείνει την ψηφιακή απεικόνιση ιατρικών στοιχείων, που αποτελεί σήμερα αδήριτη ανάγκη του υγειονομικού συστήματος, και ταυτόχρονα θα υπηρετήσει το στόχο της εξατομικευμένης ιατρικής και της πλήρως ενημερωμένης κλινικής απόφασης. Η e-health πλατφόρμα, διευκολύνοντας την αναγνώριση ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων, θα συνδράμει προς την κατεύθυνση μιας ορθολογικής χρήσης φαρμάκων. Η νέα τάση στην κλινική πράξη είναι η προληπτική φαρμακογενετική προσέγγιση, δηλαδή η διαθεσιμότητα γονοτυπικών ελέγχων πριν από οποιαδήποτε συνταγογραφική απόφαση, η οποία σε συνδυασμό με ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System  DSS) θα καταστήσει τη γονιδιακή ποικιλότητα βασικό στοιχείο για το σχεδιασμό της θεραπείας.

Skip to content